English  USA  Espanol  Swiss  Austrian  Deutsch  Romanian  Francais  Japanese  Time trainingTimesystem

Consultancy


De Business Process Analysis verstrekt een definitie van de zakelijke gebieden op een hoog niveau, onafhankelijk van de technologie. De zakelijke gebieden worden gemodelleerd in termen van belangrijke zakelijke elementen, data en functies. Het doel is ver en wijd om ervoor te zorgen dat alle zakelijke kwesties ge´dentificeerd zijn en een uitvoerig beeld op hoog niveau van het bedrijf wordt geproduceerd.

Dit alles wordt gedocumenteerd in het Business Analsysis Report. De belangrijkste inhoud hierin is een op hoog niveau Logical Data Model(logisch data model), een op hoog niveau Business Function Decomposition(bedrfijsfunctie decompositie) en een Data/Function Matrix(data/functie matrix). 

Alle nieuwe projecten moeten de Business Analysis doorlopen of het nu wordt gedaan om een nieuw pakket te kopen of om een nieuw product te ontwikkelen. Het doel is om een geaccordeerd model van het bedrijf op te leveren waarmee beslissingen genomen kunnen worden over passende systeem oplossingen.

De Business Analysis definieert het doel onafhankelijk van technologie. Een voorbereidend opleveringsplan. Een richtlijn om kosten en grootte te bepalen. Scope op een hoog niveau om de verschillende stromen in het project te kunnen controleren.

Tijdens de Business Analysis zal het doel zich specificeren op de specifieke systemen en het detail om deze te kunnen opleveren.

Voor meer informatie neem contact op met Ronald Damen, r.damen@livingstone.nl of bel naar 073 641 49 30.